Coaching szemléletű vezetőfejlesztési program 

A Világ, amiben élünk, egyre gyorsuló ütemben alakul át. A vezetői munka egészen más szemléletet igényel a VUCA* világában, mint amit megszoktunk korábban. Amiről még akár néhány évvel ezelőtt is azt gondoltuk, hogy extrém rugalmasságot igényel, az egyre inkább mindennapos elvárássá válik. A változásokkal való együttmozgás a szervezeti életben ugyanúgy, mint az életünk minden területén, a túlélésünk, fejlődésünk elemi feltétele. 

* – Mi az a VUCA? 

A szervezeti környezet egyre gyorsabb átalakulásával kell számolnunk. Azok  a változások, amik a  tengerentúlon már javában zajlanak, fokozatosan begyűrűznek Európába is, és nagyon rövid időn belül nálunk is megjelennek. Különösen a nemzetközi hálózattal, vagy piaccal rendelkező szervezeteknél. 

_______________________________________

“2024-re a vállalati teamek 30 százaléka vezető nélkül fog dolgozni, részben az agilis működés, részben a hibrid munkavégzés miatt” (a Gartner Group előrejelzése: #4) 2022-re és az azt követő időszakra)

_______________________________________

Átalakulóban van a vezetés, de még a vezető fogalma is, nem beszélve a vezetői szerepekről. A stabilan, statikusan körbeírt munkaköri leírásokat lassan a múlt részének tekinthetjük. A “jövőálló” csapatok egyre autonómabb módon működnek, az őket alkotó emberek számára a tanulás a mindennapok soha nem múló része. Így tudnak nemcsak lépést tartani a technológia fejlődésével, a környezet változásaival, de együtt mozogva vele, újrateremteni, megőrizni a harmóniájukat. 

A The Art of Knowledge Kft coach képző programja két lépcsőből áll: a coaching személetű vezetőfejlesztési program az első lépcső: ez elsősorban gyakorló, vagy kinevezés előtt álló vezetőknek szól:

 • Felkészíti  a vezetőket a coaching szemléletű, változás- és fejlesztésorientált vezetői munkára, valamint
 • megalapozza a coach képzés második lépcsőjét, ami már a business- illetve executive coach munkára fókuszáló személyes folyamat.

Kiknek szól a vezetői coach képzés?

Minden vezetőnek, akinek fontos az emberek fejlesztése: azoknak, akik szeretnének “jövőálló” csapatot építeni.

 • Tapasztalattal rendelkező vezetőknek, akiknek gondot okoz az emberekkel való bánás
 • Menedzsereknek, akik egyre inkább vezetővé kell váljanak – vagy az emberek vezetése (“people menedzsment”) belopódzott a mindennapjaikba
 • Talent programok résztvevőinek
 • Frissen kinevezett vezetőknek
 • Kinevezés előtt álló vezetőknek
 • Olyan vezetőknek, akik a jövőre gondolva coaching karrierben is gondolkodnak
 • Coach-jelölteknek, akiknek kevés vezetői tapasztalatuk van, vagy nem dolgoztak vezetőként.

Mivel lesz gazdagabb, aki elvégzi a programot?

Megismeri, elsajátítja a coaching szemléletet

A coaching szemléletet megtanulja alkalmazni a mindennapi vezetői munkájában

Otthonosan mozog a VUCA világában

Tantermi és munkahelyi gyakorlatot szerez a coaching szemléletű vezetésből

Korszerű, a mindennapi vezetői munkában használható, gyakorlati készségeket sajátít el:

 • képes olyan csapatot kialakítani ami messze meghaladja a csoportot alkotó egyes emberek lehetőségeit – és sokszorosan felülmúlja a vezető egyedüli képességeit,
 • érzékenyen reagál az emberek egyéni stílusára és igényeire, képes azokat empátiával kezelni, képes egyénileg és csoportként is motiválni az embereit
 • biztonságosan mozog az online tér adta vezetői keretekben és az ott hatékonyan működő vezetői attitűdben
 • ismeri a  vezetői hitelesség alapjait, tudatosan formálja magát vezetőként
 • coaching szemlélettel, folyamatosan fejleszti önmagát és a beosztottjait
 • (cél)tudatosan kommunikál
 • képes jövőképben, vízióban gondolkodni, ugyanakkor rugalmasan reagálni a környezete alakulására
 • otthon van a nehéz vezetői helyzetek kezelésében

Mindezt hivatalos tanúsítvány igazolja

A vezető, mint coach képzés tematikája

A képzés tizenkét nagyobb téma köré csoportosul:

I. Vezetői hitelesség – azaz mitől leszel valójában vezető?

A kinevezés, a pozíció már régen nem elég. A feltörekvő generációk egészen másként viszonyulnak a pozicionális hatalomhoz, mint  a korábbiak. Vezetés a VUCA világában. Mik a vezetőkkel szembeni alapvető elvárások? Hogyan tudsz ezeknek megfelelni? 

II. Befolyásolás: Hatalom és erő – hatni, élni-, visszaélni – hol húzódnak a határok?

Találd meg a hangod! Találd meg az erőd! Használd bölcsen! Mik azok a személyes belső erőforrások, amikre támaszkodni tudsz a vezetésben?  Ebben a blokkban nagyon sokat tanulsz az építő és romboló erőkről, az empátiáról és a magabiztosságról.

III. Feladatok kiosztása – a delegálás rejtelmei 

Hogyan tudjuk felépíteni és táplálni a kudarc-hurkot (Senki nem csinálja olyan jól, mint én, jobb, ha a fontosabb dolgokat magamnál tartom.)? És főleg: hogyan tudunk, akár önmagunkat meghaladva, kitörni belőle?

IV. Tudatos kommunikáció

Vezetőként valóban mindig kommunikálunk, akkor is, amikor azt hisszük, hogy nem. Ez a legfontosabb eszközünk. Minden kommunikációnak van valamilyen eredménye. A legtöbbnek célja is. A feladatunk, hogy – legalább a fontosabb esetekben – ezt a kettőt nagyon közel hozzuk egymáshoz.

V. Mi mozgat valakit? Hogyan motiválhatom az embereimet?

Az Y és Z generáció magasra tette a lécet! Így most olyasmikkel is kell foglalkoznunk, amiről nem szólnak a motivációs elméletek: “igen, mi mind egyéniségek vagyunk”… Mit tudunk ezzel kezdeni, és mit kell ezzel kezdenünk a munkahelyen? Motiváció, az anyagi ösztönzőkön innen és túl. 

VI. A fejlesztés – tanítás – alappillérei

Oda az a paradigma, hogy a vezetőnek mindent jobban kell tudnia! Miért éri meg fejleszteni az embereket? Hogyan és miben kell fejlessze magát  és másokat a vezető?

VII. “Jövőálló” csapatok építése

A csapatépítés nem egy esemény. Folyamat, aminek lehetnek kiemelt állomásai, ám valójában nap-mint-nap zajló vezetői munka. Mitől lesz egy csapat “jövőálló”? Hogyan tudsz vezetőként ténylegesen csapatot építeni?

VIII. Jövőkép, vízió, ambíció – karriertervezés

Egy folyamatosan változó környezetben nem könnyű jövőképet kialakítani. Márpedig vezetni csak valahonnan valahová lehet. A CYNEFIN modell gyakorlati értelmezése segít elmozdulni a statikus jövőképtől a dinamikus jövőkép felé.  

IX.Felelősség, számonkérés, számonkérhetőség (Követés, kontroll, visszajelzés)

Mottó: Az egyértelmű keretek adják meg a folyamat szabadságát! Hogyan tudod finoman skálázni a vezetői kontrollt? Nehéz leckék a transzparens vezetői munkáról.

X. Nehéz helyzetek kezelése

Nem (csak) a konfliktusokról van szó! Mindenkinek megvannak a maga “nehéz” helyzetei, amelyekben nem tud igazán jól működni: a kérdés az, hogy hogyan tudja az ilyenkor szokásos mintáit (viselkedés, érzés) hatékonyabbakra cserélni!

/Az utolsó két téma – a gender- és generációs kérdések – nagylétszámú  szervezeteknél, és “tradicionális hazai vállalkozások” esetében fontosak igazán/:

XI. Vannak különbségek? Férfiak és nők a munkában, a vezetésben

XII. Generációs kérdések a vezetésben

Két “extra téma” , amelyeket tabuk nélkül dolgozunk fel, mert a való életben is tabuk nélkül jelennek meg, csak rendkívül ügyesen próbáljuk kerülni őket.

Hogyan épül fel a program?

A vezető, mint coach, avagy coaching szemléletű vezetőképző program 8 kontakt alkalomból áll. Ez összesen 11 tréningnapot jelent (2-1-1-2-1-1-1-2). Az alkalmak havonta követik egymást, a következő ritmusban: 

Első alkalom: 2022. október 28-29

Második alkalom: 2022. november 18

Harmadik alkalom: 2022. december 16

Negyedik alkalom: 2023. január 20-21

Ötödik alkalom: 2023. február 17

Hatodik alkalom: 2023. március 10

Hetedik alkalom: 2023. április 21

Nyolcadik alkalom: 2023. május 19-20

Minden képzési nap reggel 9.00 – kor kezdődik, öt blokkból áll, 18.00-kor zárul

A képzési alkalmak között minden résztvevő személyre szabott feladatokat kap. Ez illeszkedik a vezetői munkájához, a munkahelye, munkaköre természetéhez, elérendő céljaihoz és aktuális haladásához. A feladatok elvégzése jellemzően 4-6 órát vesz igénybe. Az erről készített reflexiót a következő képzési nap előtt le kell adni. A reflexiók a tapasztalatok alapján 1-2 óra alatt készíthetők el.

Miért érdemes ezt a vezetői/coach képzést választanod?

Tapasztalt képzők, best practice, aktuális tudástranszfer 

A gyakorlatban közvetlenül hasznosítható szemléletet és készségeket kapsz. Ez a program húsz év vezetői- és vezetőfejlesztői tapasztalata alapján készült. Interim jellegű szervezetfejlesztési programok során teszteltük – és kivettünk belőle mindent, ami nem állta ki a mindennapok próbáját. A programba bevont, gyakorló vezetők is biztosítják, hogy nem egy statikus, folyamatosan elavuló, hanem dinamikus, a világunk változásával lépést tartó programot vezetünk. Csak olyan szakemberek dolgoznak a csoporttal, akik jelentős vezetői, és fejlesztői tapasztalattal rendelkeznek.

Felkészít a jövőre

Egyre többször, hónapról-hónapra látom, amint vezetői teamekkel dolgozom, hogy hogyan dőlnek meg biztosnak, állandónak tűnő helyzetek, szervezeti rendszerek. Úgy tűnik, hogy a változások közepette vezetés nem egy kiegészítő készség lesz a jövőben, hanem vezetői alapkompetencia. Ez a program főként ehhez a keretrendszerhez illeszkedik.

Érdekes anyag, változatos, izgalmas módszertan

A képzésünknek van egy állandó alapja, szerkezete. Emellett folyamatosan alakítjuk, aktualizáljuk. Részben aszerint, hogy kik azok, akik részt vesznek az aktuális csoportban. Az online teret, a technológia fejlődését nem elszenvedjük, hanem beépítjük.

Megalapozza a coaching karrieredet

Ha a jövőben a coaching hivatás felé kacsintgatsz, lényegesen egyszerűbb dolgod lesz! Olyan tudással és tapasztalattal fogsz rendelkezni a  coaching szemléletről és a vezetői munka természetéről, ami nagyon szilárd alapot ad neked ahhoz, hogy ráépíthesd coaching tanulmányaidat. Ezt megteheted közvetlenül az Art of Knowledge coaching programjának második lépcsőjében, amit Bushido Coachingnak neveztünk el, mivel egészen izgalmas módon építkezik a tradicionális harcművészetek filozófiájára.

De ha más coaching képzés felé mozdulsz, akkor is magabiztosan, stabil alapokkal indulhatsz neki a folyamatnak.

Mi történik, ha nem lehetséges a kontakt alkalmak megtartása (Ha például a pandémia közbeszól?)

A covid19 megjelenése előtt is sokat dolgoztunk az online térben. Az elmúlt években ez már a  mindennapjaink részévé vált. Én személyesen sokkal jobban szeretem a személyes jelenlétet, de ez nem minden esetben jöhet létre. Ha bármilyen körülmény korlátozza a csoportot a személyes találkozásban, akkor ugyanazzal a tartalommal és intenzitással megtartjuk a  programot!

A jelentkezés és felvételi folyamat:

A felvételi folyamatot komolyan vesszük! A coaching szemléletű vezető program nem működik mindenki számára és nem működik minden környezetben. Ezért vizsgáljuk a jelentkező vezető hozzáállását, egészen pontosan azt, hogy hogyan gondolkodik az emberekről, fejlődésről, változásról – és hogy az őt körülvevő szervezeti közeg hogyan viszonyul ezekhez. 

Így elejét vehetjük annak, hogy bárki feleslegesen töltsön el időt, fektessen be energiát egy olyan fejlesztési folyamatba, ami nehezen egyeztethető össze az alapvető értékeivel, vagy csak recsegve-ropogva illeszkedik a munkahelyi miliőbe, ahol vezetőként éli mindennapjait. 

Máshonnan nézve: aki a jelentkezési folyamat alapján “passzol a programba”, az biztos lehet benne, hogy számára hasznos, releváns és könnyen használható kompetenciákkal lesz gazdagabb.

 1. Felvételi beszélgetés: A programra jelentkezők először is egy felvételi beszélgetésen vesznek részt. Itt tisztázzuk a jelentkező elvárásait és motivációját: miért jelentkezett erre a programra, milyen környezetben dolgozik vezetőként, milyen változásokat remél a program hatására. 
 1. A beszélgetést követően egy vezetői attitűdfelmérésre kerül sor.
 1. Ezek kiértékelése után visszajelző beszélgetésen állapodunk meg a folytatásról.

A vezetői coach képzés ára

Early Bird díj: A coaching szemléletű vezetőfejlesztési program 360.000,- Ft + Áfa ártól érhető el. Ez a korai jelentkezéseket honoráló árunk, 2022. szeptember 30 éjfélig történő jelentkezés esetén. Az Early Bird ár nem érvényesíthető részletfizetés esetén!

Egyösszegű fizetés: Akik az Early Bird kedvezményről lemaradtak, a képzés kezdetéig választhatják az egyösszegű befizetést: így számukra a teljes program díja 400.000,- Ft + Áfa.

Részletfizetésre is van lehetőség, ezt a felvételi folyamat során tudjuk egyeztetni. Részletfizetés esetén a teljes képzési díj: 440.000,- Ft + Áfa

Kérlek, itt, az üzenet részben írd le, hogy melyik program érdekel (karrier-újratöltve, belső erő coaching, mentális állóképesség) és esetleg röviden azt is, hogy miért/milyen témával szeretnél dolgozni!
hu_HU